Vårt tillvägagångssätt

Uppskattar människor, öppet och snabbt

På SAM gör vi en direktsökning och värdesätter människor. De viktigaste värdena för oss vid genomförandet av en direktsökning är att värdera människor, kundorientering och ansvar. Vår systematiska och transparenta ansökningsprocess säkerställer att vi hittar den bästa kandidaten för ditt företag, vars värderingar och synpunkter matchar din företagskultur:

  • Professionellt, vårt sätt – person till person
  • Transparent och lättillgängligt samarbete – vi tillsammans

Vi bevakar kandidaters och kunders upplevelser genom kontinuerliga kvalitetsmätningar. Mer än 75 % av våra uppdrag kommer från kunder som tidigare har arbetat med SAM International eller har blivit hänvisade till att arbeta hos oss.

Hur skiljer sig SAM från andra direktsökoperatorer?

  • Våra konsulter har personlig erfarenhet från olika branscher och arbetsuppgifter
  • Vi vet hur vi ska utmana vår kund positivt
  • Vi arbetar alltid som ett team och arbetar i ett starkt samarbete sinsemellan
  • Vi meddelade alltid kandidater personligen under processen
  • Vi agerar snabbt – varaktigheten för direktsökningsuppdrag är 4-6 veckor
  • Vi rapporterar varje vecka till kunden om hur den direkta ansökningsprocessen fortskrider
  • Kundens rykte är viktigt för oss och det ryktet tar vi hand om
  • Vi agerar nonchalant, men professionellt