Våra tjänster

Direktrekrytering från människa till människa, tillsammans och i samarbete.

Vi på SAM utför direktrekrytering med människovärde. De viktigaste värdena för oss vid genomförandet av en direktrekrytering är människovärde, kundfokus samt ansvarsfullhet.

Vår systematiska och transparenta sökprocess säkerställer att vi hittar den mest lämpliga kandidaten för ditt företag. En person vars värderingar och synpunkter överensstämmer med din företagskultur.

Våra kompetenta konsulter, vilka är bekanta med din bransch, utför även de mest krävande direktrekryteringar samtidigt som de värdesätter människan och därmed får fram kandidaternas bästa sidor.

Direktrekrytering

Behöver ditt företag en lämplig nyckelperson? Vi hjälper dig att hitta den mest lämpliga personen inom 4-6 veckor.

Profilering och sökning

Lämplighet

Urval

Uppföljning

Introduktion

De första 100 dagarna i en ny position är avgörande för framgången, både för individen och organisationen. Har du rätt introduktionsprogram?

Situationsbild

Utvärdering av person/team

Värdeskapning

Uppföljning

Omplacering

Att avsluta ett långvarigt anställningsförhållande på ett sakligt och värdigt sätt är viktigt både för arbetstagaren och arbetsgivaren. Vi hjälper den avträdande personen att hitta nya uppgifter.

Situationsbild

Djupintervju och kompetenskartläggning

Steg och verktyg för jobbsökningsprocessen

Couching