Vår berättelse

Som en pionjär i att reformera direktsökningsbranschen

Trots vår erfarenhet bestämde vi oss för att utmana vår bransch och det är därför vi har förnyat vårt sätt att arbeta och vårt team som helhet från 2021. Nu har vi mer än 20 yrkesverksamma med ledningserfarenhet och motivation inom många olika branscher som hjälper dig.

SAM International är verksamt i 12 EU-länder. Vi avslutar mer än 700 uppdrag på årsbasis.

Ny SAM-ändring från 2021

Våren 2021 återföddes SAM Headhunting Finland. En liten grupp helt nya SAM-personer började förnya hur man kan reformera direktsökningsbranschen. Mellan oss hade vi alla erfarenheter av samtal från okända nummer, processer som lämnats öppna och kandidater som behandlades likgiltigt. Som kund blev vi överraskade av långsamheten i den direkta ansökningsprocessen, variationen i pris och kvalitet. Som kunder upplevde vi också att vi inte fick tillräckligt med information om hur processen fortskrider i dess olika skeden. Dessutom förblev processerna ofta fristående från organisationens kultur och arbetsgivarbild.

Hur ändrar man allt detta, samtidigt som branschens arbetsmetoder bibehålls? Vår utgångspunkt var att bygga verksamhet och ett team kring branschförståelse och personlig erfarenhet. Det är därför alla SAM-konsulter är långsiktiga affärsveteraner och har suttit på samma sida av bordet som du. Vi förstod att endast genom att arbeta tillsammans kan vi skapa bästa möjliga serviceupplevelse. Vi kombinerar vår styrka och expertis genom att inkludera kunden, kandidaten och våra SAM-teamkollegor.

För oss är framgång i ett direktsökningsuppdrag en utgångspunkt och ett gemensamt intresse. Alla SAM-konsulter är entreprenörer och vi verkar under SAM Suomi-paraplyet och vi sköter det var och en som om det vore vårt eget företag. Genom att lyckas tillsammans säkerställer vi också våra kunders framgång.