Anställningprocess

Kandidatupplevelse – från första kontakt till anställning

Samarbetet med SAM International är fullständigt konfidentiellt, både vad gäller kunder och kandidater. Hela vårt servicekoncept är yrkesmässigt och objektivt uppbyggt, med klart definierade skeden.

Vårt människonära förfaringssätt

  • Förutsättningen för en lyckad rekryteringsprocess är en grundlig förståelse för kundens affärsverksamhet och organisation redan från första början.
  • Vi kartlägger kandidaterna grundligt: Vi granskar deras arbetserfarenhet, kunnande och bakgrund, men även personlighet, värdegrund och motivation.
  • Vi intervjuar, uppskattar och arrangerar vid behov förhandsuppgifter samt kunskapsanalyser.
  • Vi kommunicerar klart och tydligt och håller både kunder och kandidater uppdaterade under processens gång.
  • Vi kontaktar vid behov referenser.
  • Vi säkerställer en smidig rekryteringsprocess som även följer uppsatt tidtabell.

Effektiviserad process för sökande

SAM-konsulten kontaktar kandidaten direkt eller på basen av ansökan och presenterar både uppdraget och processen i helhet.

För att kunna delta i en rekryteringsprocess behöver uppdaterad CV bifogas.