Avoimet tehtävät – Suomi

Löysitkö kiinnostavan roolin avoimet tehtävät -listasta?

Avoimet tehtävät: Mikäli et löytänyt oheisista avoimina olevista tehtävistä sopivaa, vilkaise toiselta välilehdeltä laajemmin Euroopassa avoimena olevat roolit. Tämän lisäksi voit myös täyttää avoimen hakemuksen, jolloin saamme tietosi käyttöömme tulevia profiiliisi mahdollisesti sopivia rooleja varten. Työagenttimme palvelee sinua välittäen sinulle tiedon kiinnostavan roolin ilmaantuessa automaattisesti.

Avoimet tehtävät - Hakijakokemus

Hakijakokemus on toimintamme keskiössä

Rekrytointiprosessimme lähtee aina hakijakokemuksen ylläpitämisestä – ihmistä kunnioittaen. Toimintamme SAM Internationalilla on täysin luottamuksellista koskien niin asiakkaitamme kuin työnhakijaehdokkaitamme. Koko palvelukonseptimme on rakennettu objektiivisesti ja ammattitaidolla, selkein määritetyin vaihein, jotta sopivin hakija löytää sopivimman avoimen tehtävän.

Avoimien tehtävin täyttäminen ihmislähtöisesti

Jotta rekrytointiprosessi onnistuisi sekä hakijan että toimeksiantajan näkökulmasta, on avointa tehtävää kuvattaessa ymmärrettävä asiakkaan liiketoiminnan, organisaation ja yrityskulttuurin asettavat vaatimukset ensiaskeleesta alkaen. Näin varmistutaan siitä, että avoimeen tehtävään pystytään löytämään siihen parhaiten sopiva hakija. Tämä lähestymistapa luonnollisesti luo paremman pohjan hakijan ja yrityksen kulttuurilliseen yhteen sopimiseen ja siten parantaa myös edellytyksiä tehtävässä onnistumiseen ja nopeuttaa uuteen rooliin sopeutumista.

Yhteen sopivuus pystytään selvittäämään tekemälllä pohjatyö huolellisesti. Hakuprosessin käynnistyessä käymme huolellisesti läpi yrityksen odotukset hakijan kokemuksen ja osaamisen osalta. Tämän lisäksi aivan olennaisena osana tehtävän kuvausta tutustumme yrityksen kulttuuriin ja millaiseen ympäristöön avoin tehtävä on suunniteltu.

Edellä kuvattu tausta työ luo pohjan varsinaiselle ehdokkaiden kartoitukselle. Tässä vaiheessa hakijoilta kartoitetaan heidän oma taustansa suhteessa yrityksestä, tehtävästä ja tehtävän toimintaympäristöstä luotuun kuvaan. Kun kartoitamme ehdokkaan profiilia, selvitämme ehdokkaiden työkokemuksen, osaamisen ja taustan, persoonallisuutta, arvoja ja motivaatiota unohtamatta. Näistä muodostettua kokonaiskuvaa peilataan tehvästä saatuun haastattelun avulla, jossa arvioidaan tätä yhteen sopivuutta. Haastattelujen lisäksi teetämme tarvittaessa avoimen tehtävän substanssiin pureutuvia ennakkotehtäviä, joiden avulla arvioidaan hakijan lähestymistapaa tehtävään liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Lisäksi voimme tarvittaessa tuottaa myös kyvykkyysanalyyseja ja psykologin arvioita hakijasta yrityksen niin toivoessa.

Koko prosessin aikana kommunikoimme selkeästi ja ajantasaisesti sekä asiakkaiden että ehdokkaiden kanssa, jolloin kaikilla säilyy selkeä kuva prosessin etenemisestä ja sen aikatauluista. Asiakkaan niin toivoessa, hankimme suosittelijoiden kontaktitiedot hakijalta ja haastattelemme valitut suosittelijat hakijan. Tämä usein syventää hakijan historiaan liittyvää näkemystä ja luo perspektiiviä haaaastattelujen luomaan kuvaan.

Varmistamme aikataulussa pysyvän ja sujuvan rekrytointiprosessin.